Emissie van luchtpolluenten door transport: ...

URL: https://www.milieurapport.be/sectoren/transport/emissies-afval/emissie-van-nox-nmvos-pm2-5-en-so2/emissie-nox/@@download/excel

De sector transport is mee verantwoordelijk voor de emissie van NOx, NMVOS, PM2,5 en SO2. Deze polluenten dragen bij aan verschillende milieuproblemen. Fijn stof (PM2,5) kan een effect hebben op de luchtwegen/longfunctie en op het cardiovasculair systeem, en kan bij chronische blootstelling leiden tot vroegtijdige sterfte. Dieselroet is carcinogeen. Naast fijn stof dat rechtstreeks uitgestoten wordt, kan ook secundair fijn stof gevormd worden via de polluenten NOx, SO2 en VOS. SO2 en NOx verzuren ook het leefmilieu. NOx kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken en kan net als NMVOS leiden tot de vorming van ozon dat schadelijk is voor mens en plant. Van de NMVOS-groep hebben vooral formaldehyde en acroleïne een grote impact op de gezondheid. Formaldehyde is carcinogeen, acroleïne levert respiratorische en cardiovasculaire problemen De emissie van transport omvat de emissie van het wegverkeer, het spoor (enkel diesel voor uitlaatemissies), de binnenvaart, de binnenlandse zeescheepvaart en de luchtvaart. Voor de luchtvaart is dit enkel de emissie tijdens het landen en opstijgen. Binnenlandse zeescheepvaart omvat alle trafiek van schepen die reizen tussen Vlaamse havens. Ook zandwinning op zee, baggeractiviteit en sleepboten vallen hieronder. In de huidige rapportering wordt ook de visserij inbegrepen bij de binnenlandse zeescheepvaart. Dit is een wijziging t.o.v. vorige MIRA-rapporteringen. De bron en de methodologie voor het bepalen van het aantal gereden kilometers, nodig voor de emissieberekening, wijzigde vanaf 2013. De FODMV leverde de data voor de periode 2000-2012, vanaf 2013 was dit het Vlaams Verkeerscentrum. De gewijzigde methodologie leidde tot een verminderde inschatting van het totaal aantal gereden kilometers met 1 %. De activiteit van de personenwagens werd lager ingeschat, vooral op landelijke wegen. Er werd wel meer zwaar vervoer ingeschat, vooral meer in steden/dorpen maar minder op snelwegen. Door deze wijzigingen zijn de emissiereeksen 2000-2012 dan ook niet volledig vergelijkbaar met die van de daaropvolgende jaren.

Embed

ATTENZIONE Il formato del file caricato non è valido.

Non sono presenti i seguenti campi:
 • otherCategoryITA
 • otherCategoryENG
 • nameITA
 • nameENG
 • abbreviationITA
 • abbreviationENG
 • descriptionShortITA
 • descriptionShortENG
 • descriptionLongITA
 • descriptionLongENG
 • phone
 • fax
 • url
 • email
 • RefPerson
 • province
 • city
 • postalcode
 • streetAddress
 • civicNumber
 • secondPhone
 • secondFax
 • secondEmail
 • secondCivicNumber
 • secondStreetAddress
 • notes
 • timetable
 • photo
 • latitude
 • longitude
 • streetId

É possibile scaricare un template corretto cliccando su "Download".

Additional Information

Field Value
Last updated January 31, 2019
Created January 31, 2019
Format XLS
License https://overheid.vlaanderen.be/sites/default/files/documenten/ict-egov/licenties/hergebruik/modellicentie_gratis_hergebruik_v1_0.html
createdover 2 years ago
formatXLS
has viewsTrue
id340f72e2-d469-4d0f-ad05-bab8a9c9800b
licensehttps://overheid.vlaanderen.be/sites/default/files/documenten/ict-egov/licenties/hergebruik/modellicentie_gratis_hergebruik_v1_0.html
package idf35b93c3-6241-473e-9e3f-7106b9107002
position2
revision idddc1ac40-1ff0-44ca-8dbe-a8c945bc68da
stateactive
uriNone