Afschermende constructies langs de genummerde wegen in beheer van AWV

Lintvormige constructie voor geleiding en beveiliging van het verkeer en voor afscherming van hindernissen. Men onderscheidt de vangrail, zijnde een beveiligingsconstructie die uit een op steunen bevestigde ligger bestaat ; en een veiligheidsstootband, zijnde een beveiligingsconstructie die over haar gehele lengte op de bodem rust. De afschermende constructies worden weergegeven door lineaire weergave langs de as van de genummerde weg en is niet de eigenlijke geometrie.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author Agentschap Wegen en Verkeer
Version 1
Last Updated February 1, 2019, 22:07 (CET)
Created February 1, 2019, 22:07 (CET)
access_constraints ["De gegevens zijn beschermd door het auteursrecht. Indien u een ander type van gebruik wil maken van de gegevens, dan de hier vermelde, dient u zich te wenden tot de eigenaar van de gegevens.", "Bronvermeldingsvoorschrift: \"Bron: AWV\""]
bbox-east-long 5.92
bbox-north-lat 51.51
bbox-south-lat 50.67
bbox-west-long 2.53
conformity-specification-title VERORDENING (EU) Nr. 1089/2010 VAN DE COMMISSIE van 23 november 2010 ter uitvoering van Richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interoperabiliteit van verzamelingen ruimtelijke gegevens en van diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens
contact_email wegen.verkeer@mow.vlaanderen.be
contact_name Agentschap Wegen en Verkeer
contact_uri http://www.wegenenverkeer.be
coupled-resource []
dataset-reference-date [{"type": "creation", "value": "2018-12-01"}]
frequency-of-update daily
gemet-theme Vervoersnetwerken
geographic-description Vlaams Gewest
graphic-preview-file https://opendata.apps.mow.vlaanderen.be/opendata-geoserver/awv/wms?layers=awv:Afschermende constructies&service=WMS&version=1.1.0&request=GetMap&styles=&bbox=144000,185000,172000,196000&width=768&height=330&srs=EPSG:31370&format=image/png
guid f39ae035-24bb-4fea-a981-81307587445e
language dut
license []
metadata-date 2018-12-14T13:37:11
metadata_request https://metadata.geopunt.be/zoekdienst/srv/dut/csw?outputFormat=application%2Fxml&service=CSW&outputSchema=http%3A%2F%2Fwww.isotc211.org%2F2005%2Fgmd&request=GetRecordById&version=2.0.2&elementsetname=full&id=f39ae035-24bb-4fea-a981-81307587445e
progress onGoing
publisher_email wegen.verkeer@mow.vlaanderen.be
publisher_name Agentschap Wegen en Verkeer
publisher_uri http://www.wegenenverkeer.be
resource-type dataset
responsible-party [{"name": "Agentschap Wegen en Verkeer", "roles": ["owner", "resourceProvider", "custodian"]}]
spatial {"type": "Polygon", "coordinates": [[[2.53, 50.67], [5.92, 50.67], [5.92, 51.51], [2.53, 51.51], [2.53, 50.67]]]}
spatial-data-service-type
spatial-reference-system 31370
spatial_harvester true
total_custodian 1
total_owner 1
total_resourceProvider 1