Bebouwde kommen - genummerde wegen in beheer van AWV

Een gebied met bebouwing en waarvan de invalswegen aangeduid zijn met de verkeersboden F1a-b, en de uitvalswegen met de verkeersborden F3a-b (KB 1/12/75, Art. 2.11). De bebouwde kommen worden weergegeven door lineaire lijnevents.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author Agentschap Wegen en Verkeer
Version 1
Last Updated February 1, 2019, 22:04 (CET)
Created February 1, 2019, 22:04 (CET)
access_constraints ["De gegevens zijn beschermd door het auteursrecht. Indien u een ander type van gebruik wil maken van de gegevens, dan de hier vermelde, dient u zich te wenden tot de eigenaar van de gegevens.", "Bronvermeldingsvoorschrift: \"Bron: AWV\""]
bbox-east-long 5.92
bbox-north-lat 51.51
bbox-south-lat 50.67
bbox-west-long 2.53
conformity-specification-title VERORDENING (EU) Nr. 1089/2010 VAN DE COMMISSIE van 23 november 2010 ter uitvoering van Richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interoperabiliteit van verzamelingen ruimtelijke gegevens en van diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens
contact_email wegen.verkeer@mow.vlaanderen.be
contact_name Agentschap Wegen en Verkeer
contact_uri http://www.wegenenverkeer.be
coupled-resource []
dataset-reference-date [{"type": "creation", "value": "2018-12-01"}]
frequency-of-update daily
gemet-theme Vervoersnetwerken
geographic-description Vlaams Gewest
graphic-preview-file https://opendata.apps.mow.vlaanderen.be/opendata-geoserver/awv/wms?layers=awv:Bebouwde kommen&service=WMS&version=1.1.0&request=GetMap&styles=&bbox=144000,185000,172000,196000&width=768&height=330&srs=EPSG:31370&format=image/png
guid 89fd0865-6654-435d-82a5-3448dc0748c8
language dut
license []
metadata-date 2018-12-14T14:37:03
metadata_request https://metadata.geopunt.be/zoekdienst/srv/dut/csw?outputFormat=application%2Fxml&service=CSW&outputSchema=http%3A%2F%2Fwww.isotc211.org%2F2005%2Fgmd&request=GetRecordById&version=2.0.2&elementsetname=full&id=89fd0865-6654-435d-82a5-3448dc0748c8
progress onGoing
publisher_email wegen.verkeer@mow.vlaanderen.be
publisher_name Agentschap Wegen en Verkeer
publisher_uri http://www.wegenenverkeer.be
resource-type dataset
responsible-party [{"name": "Agentschap Wegen en Verkeer", "roles": ["owner", "resourceProvider", "custodian"]}]
spatial {"type": "Polygon", "coordinates": [[[2.53, 50.67], [5.92, 50.67], [5.92, 51.51], [2.53, 51.51], [2.53, 50.67]]]}
spatial-data-service-type
spatial-reference-system 31370
spatial_harvester true
total_custodian 1
total_owner 1
total_resourceProvider 1