Bosreferentielaag 2000

De boskartering 2000 is een geactualiseerde versie van de boskartering 1990. Zij is de geometrische referentielaag bij het Agentschap voor Natuur en Bos waarbinnen andere thematische lagen met betrekking tot bossen worden ingepast.De doorgevoerde actualisatie bestond uit:1. het opnemen van nieuwe bossen of het verwijderen van verdwenen bossen,2. het indelen van de bossen volgens de nieuwe bosklassificatie,3. het corrigeren van de geometrie waar nodig.De actualisatie werd uitgevoerd door het Ondersteunend Centrum GIS-Vlaanderen samen met het Agentschap voor Natuur en Bos. De beschrijvende informatie uit de boskartering 1990 (boomsoort, ontwikkelingsfase, sluitingsgraad en bedrijfsvorm) werd behouden.De boskartering kan niet als een juridisch document beschouwd worden, om al dan niet de toepassing van het Bosdecreet te verantwoorden.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author agentschap Informatie Vlaanderen
Version 2000
Last Updated February 1, 2019, 22:01 (CET)
Created February 1, 2019, 22:01 (CET)
access_constraints ["De gegevens zijn beschermd door het auteursrecht. Indien u een ander type van gebruik wil maken van de gegevens, dan de hier vermelde, dient u zich te wenden tot de eigenaar van de gegevens.", "Bronvermeldingsvoorschrift: \u201cBron: ANB\u201d"]
bbox-east-long 5.92
bbox-north-lat 51.51
bbox-south-lat 50.67
bbox-west-long 2.55686
conformity-specification-title VERORDENING (EU) Nr. 1089/2010 VAN DE COMMISSIE van 23 november 2010 ter uitvoering van Richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interoperabiliteit van verzamelingen ruimtelijke gegevens en van diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens
contact_email informatie.vlaanderen@vlaanderen.be
contact_name agentschap Informatie Vlaanderen
contact_uri https://overheid.vlaanderen.be/informatie-vlaanderen
coupled-resource []
dataset-reference-date [{"type": "creation", "value": "1998-05-01"}, {"type": "publication", "value": "2000-01-01"}, {"type": "revision", "value": "2001-10-03"}]
frequency-of-update
gemet-theme Bodemgebruik
geographic-description Vlaams Gewest
graphic-preview-file http://metadata.agiv.be/metadata_thumbs/86.jpeg
guid 63D62DD2-E800-4406-BF59-74DF33D109E1
issued 2000-01-01
language dut
license []
metadata-date 2017-02-22T16:19:14
metadata_request https://metadata.geopunt.be/zoekdienst/srv/dut/csw?outputFormat=application%2Fxml&service=CSW&outputSchema=http%3A%2F%2Fwww.isotc211.org%2F2005%2Fgmd&request=GetRecordById&version=2.0.2&elementsetname=full&id=63D62DD2-E800-4406-BF59-74DF33D109E1
modified 2001-10-03
progress completed
publisher_email informatie.vlaanderen@vlaanderen.be
publisher_name agentschap Informatie Vlaanderen
publisher_uri https://overheid.vlaanderen.be/informatie-vlaanderen
resource-type dataset
responsible-party [{"name": "agentschap Informatie Vlaanderen", "roles": ["custodian", "originator", "publisher"]}, {"name": "Agentschap voor Natuur en Bos", "roles": ["custodian", "owner"]}]
spatial {"type": "Polygon", "coordinates": [[[2.55686, 50.67], [5.92, 50.67], [5.92, 51.51], [2.55686, 51.51], [2.55686, 50.67]]]}
spatial-data-service-type
spatial-reference-system 31370
spatial_harvester true
temporal-extent-begin 1995-01-01
temporal-extent-end 2000-12-31
total_custodian 2
total_originator 1
total_owner 1
total_publisher 1