Gebieden met recht van voorkoop, natuurreservaten, 2014.02

Het Decreet natuurbehoud bepaalt dat het Vlaamse Gewest recht van voorkoop heeft bij verkoop van onroerende goederen in bepaalde gebieden. Deze dataset bakent één van deze gebieden af m.n. de uitbreidingszones van de natuurreservaten, gelegen binnen de groen- en bosgebieden, de bosuitbreidingsgebieden en de met al deze gebieden vergelijkbare bestemmingsgebieden aangewezen op de plannen van aanleg of de ruimtelijke uitvoeringsplannen van kracht in de ruimtelijke ordening, of het VEN. Het digitaal bestand is geen juridisch document.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author Agentschap voor Natuur en Bos
Version 2014.02
Last Updated February 1, 2019, 20:13 (CET)
Created February 1, 2019, 20:13 (CET)
access_constraints ["De gegevens zijn beschermd door het auteursrecht. Indien u een ander type van gebruik wil maken van de gegevens, dan de hier vermelde, dient u zich te wenden tot de eigenaar van de gegevens.", "Bronvermeldingsvoorschrift: \u201cBron: ANB\u201d"]
bbox-east-long 5.92
bbox-north-lat 51.51
bbox-south-lat 50.67
bbox-west-long 2.53
conformity-specification-title VERORDENING (EU) Nr. 1089/2010 VAN DE COMMISSIE van 23 november 2010 ter uitvoering van Richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interoperabiliteit van verzamelingen ruimtelijke gegevens en van diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens
contact_email anb@vlaanderen.be
contact_name Agentschap voor Natuur en Bos
contact_uri http://www.natuurenbos.be
coupled-resource []
dataset-reference-date [{"type": "revision", "value": "2014-04-16"}, {"type": "publication", "value": "2014-05-15"}]
frequency-of-update
gemet-theme Kadastrale percelen
geographic-description Vlaams Gewest
graphic-preview-description thumbnail
graphic-preview-file http://metadata.agiv.be:80/zoekdienst/srv/eng/resources.get?uuid=47ccb667-22ce-4814-8726-f628c847edd6&fname=Rvvnr_metadata_1406792433368.jpg
graphic-preview-type jpg
guid 47ccb667-22ce-4814-8726-f628c847edd6
issued 2014-05-15
language dut
license []
metadata-date 2018-05-03T16:24:19
metadata_request https://metadata.geopunt.be/zoekdienst/srv/dut/csw?outputFormat=application%2Fxml&service=CSW&outputSchema=http%3A%2F%2Fwww.isotc211.org%2F2005%2Fgmd&request=GetRecordById&version=2.0.2&elementsetname=full&id=47ccb667-22ce-4814-8726-f628c847edd6
modified 2014-04-16
progress completed
publisher_email anb@vlaanderen.be
publisher_name Agentschap voor Natuur en Bos
publisher_uri http://www.natuurenbos.be
resource-type dataset
responsible-party [{"name": "agentschap Informatie Vlaanderen", "roles": ["custodian"]}, {"name": "Agentschap voor Natuur en Bos", "roles": ["custodian", "owner"]}]
spatial {"type": "Polygon", "coordinates": [[[2.53, 50.67], [5.92, 50.67], [5.92, 51.51], [2.53, 51.51], [2.53, 50.67]]]}
spatial-data-service-type
spatial-reference-system 31370
spatial_harvester true
temporal-extent-begin 1999-07-09
temporal-extent-end 2014-04-16
total_custodian 2
total_owner 1