Gebieden met recht van voorkoop, Waterwegen en Zeekanaal, toestand 23/11/2017

Overzicht van de gebieden waarbinnen, in uitvoering van Art. 28bis van het decreet van 4 mei 1994 betreffende het publiekrechterlijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschap Waterwegen en Zeekanaal, naamloze vennootschap van publiek recht (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 16 juli 1994), door Waterwegen en Zeekanaal NV een voorkooprecht kan of kon uitgeoefend worden. Mocht u inhoudelijke vragen hebben, dan kan u hiervoor terecht bij Waterwegen en Zeekanaal NV, afdeling COM, tel: 03 860 62 47.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author agentschap Informatie Vlaanderen
Version Toestand 23/11/2017
Last Updated February 1, 2019, 22:11 (CET)
Created February 1, 2019, 22:11 (CET)
access_constraints ["De gegevens zijn beschermd door het auteursrecht. Indien u een ander type van gebruik wil maken van de gegevens, dan de hier vermelde, dient u zich te wenden tot de eigenaar van de gegevens.", "Bronvermeldingsvoorschrift: \u201cBron: De Vlaamse Waterweg\""]
bbox-east-long 5.92
bbox-north-lat 51.51
bbox-south-lat 50.67
bbox-west-long 2.53
conformity-specification-title VERORDENING (EU) Nr. 1089/2010 VAN DE COMMISSIE van 23 november 2010 ter uitvoering van Richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interoperabiliteit van verzamelingen ruimtelijke gegevens en van diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens
contact_email helpdesk@wenz.be
contact_name Waterwegen en Zeekanaal NV
contact_uri http://www.wenz.be
coupled-resource []
dataset-reference-date [{"type": "creation", "value": "2009-07-10"}, {"type": "revision", "value": "2017-11-23"}, {"type": "publication", "value": "2017-12-05"}]
frequency-of-update
gemet-theme Kadastrale percelen
geographic-description Vlaams Gewest
graphic-preview-description thumbnail
graphic-preview-file https://metadata.agiv.be/zoekdienst/srv/eng/resources.get?uuid=11d62398-8fa2-44e5-8d98-ec3c2032684d&fname=RVV_WENZ_META_1512384156609.jpg
graphic-preview-type jpg
guid 11d62398-8fa2-44e5-8d98-ec3c2032684d
issued 2017-12-05
language dut
license []
metadata-date 2017-12-05T07:40:11
metadata_request https://metadata.geopunt.be/zoekdienst/srv/dut/csw?outputFormat=application%2Fxml&service=CSW&outputSchema=http%3A%2F%2Fwww.isotc211.org%2F2005%2Fgmd&request=GetRecordById&version=2.0.2&elementsetname=full&id=11d62398-8fa2-44e5-8d98-ec3c2032684d
modified 2017-11-23
progress completed
publisher_email helpdesk@wenz.be
publisher_name Waterwegen en Zeekanaal NV
publisher_uri http://www.wenz.be
resource-type dataset
responsible-party [{"name": "Waterwegen en Zeekanaal NV", "roles": ["custodian", "owner", "originator"]}, {"name": "agentschap Informatie Vlaanderen", "roles": ["distributor"]}]
spatial {"type": "Polygon", "coordinates": [[[2.53, 50.67], [5.92, 50.67], [5.92, 51.51], [2.53, 51.51], [2.53, 50.67]]]}
spatial-data-service-type
spatial-reference-system 31370
spatial_harvester true
temporal-extent-begin 2012-09-24
temporal-extent-end 2017-11-23
total_custodian 1
total_distributor 1
total_originator 1
total_owner 1