Groenkaart Vlaanderen 2009

Deze groenkaart is een raster (1m resolutie) segmentatieclassificatie van de zomervlucht orthofoto’s uit 2009 in opdracht van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB). De lijn Onderzoek & Ontwikkeling (O&O) van het Agentschap voor Geografische Informatie (AGIV) voerde hiervoor een segmentatieclassificatie uit van de middenschalige zomervlucht orthofoto’s uit 2009 om een kaart aan te maken met de klassen “Niet groen”, “Landbouw”, “Laag Groen” (minder dan 3m) en “Hoog Groen” (meer dan 3m). Op basis van de Landbouwgebruikspercelenkaart uit 2009 (Agentschap voor Landbouw en Visserij) zijn “Laag Groen” en “Niet Groen” geclassificeerd als “Landbouw”. Dit betekent dat bvb. bomen in landbouwgebied als “Hoog Groen” geclassificeerd zijn.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author Agentschap voor Natuur en Bos
Last Updated February 1, 2019, 20:14 (CET)
Created February 1, 2019, 20:14 (CET)
access_constraints ["De gegevens zijn beschermd door het auteursrecht. Indien u een ander type van gebruik wil maken van de gegevens, dan de hier vermelde, dient u zich te wenden tot de eigenaar van de gegevens.", "Bronvermeldingsvoorschrift: \u201cBron: ANB\u201d"]
bbox-east-long 5.92
bbox-north-lat 51.51
bbox-south-lat 50.67
bbox-west-long 2.53
conformity-specification-title VERORDENING (EU) Nr. 1089/2010 VAN DE COMMISSIE van 23 november 2010 ter uitvoering van Richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interoperabiliteit van verzamelingen ruimtelijke gegevens en van diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens
contact_email anb@vlaanderen.be
contact_name Agentschap voor Natuur en Bos
contact_uri http://www.natuurenbos.be
coupled-resource []
dataset-reference-date [{"type": "publication", "value": "2012-03-19"}]
frequency-of-update
gemet-theme Landgebruik
geographic-description Vlaams Gewest
graphic-preview-file http://metadata.agiv.be/metadata_thumbs/314.jpeg
guid 088d800b-70f0-4d79-94e9-ac2478077c8e
issued 2012-03-19
language dut
license []
metadata-date 2018-01-23T16:22:18
metadata_request https://metadata.geopunt.be/zoekdienst/srv/dut/csw?outputFormat=application%2Fxml&service=CSW&outputSchema=http%3A%2F%2Fwww.isotc211.org%2F2005%2Fgmd&request=GetRecordById&version=2.0.2&elementsetname=full&id=088d800b-70f0-4d79-94e9-ac2478077c8e
progress completed
publisher_email anb@vlaanderen.be
publisher_name Agentschap voor Natuur en Bos
publisher_uri http://www.natuurenbos.be
resource-type dataset
responsible-party [{"name": "agentschap Informatie Vlaanderen", "roles": ["originator"]}, {"name": "Agentschap voor Natuur en Bos", "roles": ["owner", "pointOfContact", "custodian"]}]
spatial {"type": "Polygon", "coordinates": [[[2.53, 50.67], [5.92, 50.67], [5.92, 51.51], [2.53, 51.51], [2.53, 50.67]]]}
spatial-data-service-type
spatial-reference-system 31370
spatial_harvester true
temporal-extent-begin 2009-05-29
temporal-extent-end 2009-08-31
total_custodian 1
total_originator 1
total_owner 1
total_pointOfContact 1