OVAM-bodemdossierinformatie

De GIS-laag OVAM-bodemdossierinformatie toont de ligging van de bodemdossiers waarvoor bij OVAM informatie gekend is. Het gebied van een dossier omvat alle gronden die opgenomen zijn in één of meerdere opdrachten gekoppeld aan het dossier. Per dossier wordt weergegeven: - welk dossier het betreft weergegeven door het dossiernummer zoals gekend binnen OVAM; - welke type conform verklaarde opdrachten uitgevoerd zijn in het kader van het bodemdecreet. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de 4 hoofdcategoriën van opdrachten waarvoor conforme opdrachtinformatie beschikbaar is, nl oriënterende bodemonderzoeken, beschrijvende bodemonderzoeken, bodemsaneringsprojecten en eindverklaring na uitvoering van bodemsaneringswerken.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest
Last Updated February 1, 2019, 22:02 (CET)
Created February 1, 2019, 22:02 (CET)
access_constraints ["other constraints"]
bbox-east-long 5.92
bbox-north-lat 51.4957
bbox-south-lat 50.6741
bbox-west-long 2.55651
conformity-specification-title VERORDENING (EU) Nr. 1089/2010 VAN DE COMMISSIE van 23 november 2010 ter uitvoering van Richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interoperabiliteit van verzamelingen ruimtelijke gegevens en van diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens
contact_email bodem@ovam.be
contact_name Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest
contact_uri http://www.ovam.be
coupled-resource []
dataset-reference-date [{"type": "creation", "value": "2012-07-02"}]
frequency-of-update unknown
gemet-theme Bodem
geographic-description Vlaams Gewest
graphic-preview-file
guid D858C8A3-4D3E-44A1-8E9C-103F7CBCCBD5
language dut
license ["uselimitation"]
metadata-date 2017-08-29T11:14:00
metadata_request https://metadata.geopunt.be/zoekdienst/srv/dut/csw?outputFormat=application%2Fxml&service=CSW&outputSchema=http%3A%2F%2Fwww.isotc211.org%2F2005%2Fgmd&request=GetRecordById&version=2.0.2&elementsetname=full&id=D858C8A3-4D3E-44A1-8E9C-103F7CBCCBD5
progress onGoing
publisher_email bodem@ovam.be
publisher_name Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest
publisher_uri http://www.ovam.be
resource-type dataset
responsible-party [{"name": "Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest", "roles": ["owner", "publisher", "custodian"]}]
spatial {"type": "Polygon", "coordinates": [[[2.55651, 50.6741], [5.92, 50.6741], [5.92, 51.4957], [2.55651, 51.4957], [2.55651, 50.6741]]]}
spatial-data-service-type
spatial-reference-system 31370
spatial_harvester true
total_custodian 1
total_owner 1
total_publisher 1