Provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen Vlaams-Brabant (definitief vastgesteld) (WMS en WFS)

Deze dataset bevat de definitief goedgekeurde verordenende provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen Vlaams-Brabant.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author Provincie Vlaams-Brabant
Version 1.0
Last Updated February 1, 2019, 22:12 (CET)
Created February 1, 2019, 22:12 (CET)
access_constraints ["/"]
bbox-east-long 5.188078
bbox-north-lat 51.0499292
bbox-south-lat 50.6874285
bbox-west-long 3.8894057
conformity-specification-title Verordening (EG) nr. 976/2009 van de Commissie van 19 oktober 2009 tot uitvoering van Richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de netwerkdiensten
coupled-resource [{"href": [""], "uuid": [""], "title": []}]
dataset-reference-date [{"type": "revision", "value": "2015-02-16"}]
frequency-of-update
gemet-theme infoMapAccessService
guid 454a0831-253b-4afb-908c-bc39264daf0b
issued 2015-02-16
language dut
license ["Deze dataset bevat, verdeeld over een aantal datalagen, alle geografische informatie van provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen. Om de bestemmingen correct te interpreteren, zijn de stedenbouwkundige voorschriften nodig."]
metadata-date 2019-01-22T08:49:15
metadata_request https://metadata.geopunt.be/zoekdienst/srv/dut/csw?outputFormat=application%2Fxml&service=CSW&outputSchema=http%3A%2F%2Fwww.isotc211.org%2F2005%2Fgmd&request=GetRecordById&version=2.0.2&elementsetname=full&id=454a0831-253b-4afb-908c-bc39264daf0b
modified 2015-02-16
progress
resource-type service
responsible-party [{"name": "Provincie Vlaams-Brabant", "roles": ["owner", "custodian"]}]
spatial {"type": "Polygon", "coordinates": [[[3.8894057, 50.6874285], [5.188078, 50.6874285], [5.188078, 51.0499292], [3.8894057, 51.0499292], [3.8894057, 50.6874285]]]}
spatial-data-service-type view
spatial-reference-system 31370
spatial_harvester true
temporal-extent-begin 2003-01-01
temporal-extent-end 9999-12-31
total_custodian 1
total_owner 1