Regioindeling Ziekenhuisregio, toestand 28 november 2008

De ziekenhuisregioindeling deelt het gebied van het Vlaamse Gewest op in 37 gebieden. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kan in bepaalde gevallen, wanneer de Vlaamse overheid bevoegdheid heeft in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, als extra gebied worden opgenomen.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author Agentschap Zorg en Gezondheid
Version Toestand 28/11/2008
Last Updated February 1, 2019, 22:18 (CET)
Created February 1, 2019, 22:18 (CET)
access_constraints ["De gegevens zijn beschermd door het auteursrecht. Indien u een ander type van gebruik wil maken van de gegevens, dan de hier vermelde, dient u zich te wenden tot de eigenaar van de gegevens.", "Bronvermeldingsvoorschrift: \"Bron VAZG\""]
bbox-east-long 5.92000
bbox-north-lat 51.51000
bbox-south-lat 50.67000
bbox-west-long 2.53000
conformity-specification-title VERORDENING (EU) Nr. 1089/2010 VAN DE COMMISSIE van 23 november 2010 ter uitvoering van Richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interoperabiliteit van verzamelingen ruimtelijke gegevens en van diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens
contact_email gegevens@zorg-en-gezondheid.be
contact_name Agentschap Zorg en Gezondheid
contact_uri https://www.zorg-en-gezondheid.be/
coupled-resource []
dataset-reference-date [{"type": "creation", "value": "2017-05-10"}, {"type": "publication", "value": "2017-06-22"}]
frequency-of-update
graphic-preview-file
guid 824d6c63-fa9c-4555-ba2d-282671de3b35
issued 2017-06-22
language dut
license []
metadata-date 2017-06-22T08:31:53
metadata_request https://metadata.geopunt.be/zoekdienst/srv/dut/csw?outputFormat=application%2Fxml&service=CSW&outputSchema=http%3A%2F%2Fwww.isotc211.org%2F2005%2Fgmd&request=GetRecordById&version=2.0.2&elementsetname=full&id=824d6c63-fa9c-4555-ba2d-282671de3b35
progress completed
publisher_email gegevens@zorg-en-gezondheid.be
publisher_name Agentschap Zorg en Gezondheid
publisher_uri https://www.zorg-en-gezondheid.be/
resource-type dataset
responsible-party [{"name": "Agentschap Zorg en Gezondheid", "roles": ["pointOfContact", "owner"]}]
spatial {"type": "Polygon", "coordinates": [[[2.53, 50.67], [5.92, 50.67], [5.92, 51.51], [2.53, 51.51], [2.53, 50.67]]]}
spatial-data-service-type
spatial-reference-system 31370
spatial_harvester true
temporal-extent-begin 2008-11-28
temporal-extent-end 1900-01-01
total_owner 1
total_pointOfContact 1