Stedenbouwkundig aangevraagde windturbines

Puntvormige aanduiding van de inplanting van windturbines. Het gaat enkel om de stedenbouwkundig aangevraagde turbines met een onderscheid in status tussen vergunde aanvragen, geweigerde aanvragen en aanvragen waarvoor nog geen uitspraak is gedaan. Het is mogelijk dat de vergunde turbines nog niet gebouwd zijn.

Deze dataset wordt maandelijkse geactualiseerd.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author Vlaamse overheid - Departement Omgeving
Last Updated February 1, 2019, 20:41 (CET)
Created February 1, 2019, 20:41 (CET)
access_constraints []
bbox-east-long 5.92
bbox-north-lat 51.51
bbox-south-lat 50.67
bbox-west-long 2.53
conformity-specification-title VERORDENING (EU) Nr. 1089/2010 VAN DE COMMISSIE van 23 november 2010 ter uitvoering van Richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interoperabiliteit van verzamelingen ruimtelijke gegevens en van diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens
contact_email omgeving@vlaanderen.be
contact_name Vlaamse overheid - Departement Omgeving
contact_uri https://www.omgevingvlaanderen.be
coupled-resource []
dataset-reference-date [{"type": "publication", "value": "2018-10-09"}]
frequency-of-update
gemet-theme Energiebronnen
geographic-description Vlaams Gewest
graphic-preview-file
guid 1d3a1377-4fa8-4247-8494-8dc9028c7000
issued 2018-10-09
language dut
license ["uselimitation"]
metadata-date 2018-11-28T15:06:23
metadata_request https://metadata.geopunt.be/zoekdienst/srv/dut/csw?outputFormat=application%2Fxml&service=CSW&outputSchema=http%3A%2F%2Fwww.isotc211.org%2F2005%2Fgmd&request=GetRecordById&version=2.0.2&elementsetname=full&id=1d3a1377-4fa8-4247-8494-8dc9028c7000
progress onGoing
publisher_email omgeving@vlaanderen.be
publisher_name Vlaamse overheid - Departement Omgeving
publisher_uri https://www.omgevingvlaanderen.be
resource-type dataset
responsible-party [{"name": "Vlaamse overheid - Departement Omgeving", "roles": ["custodian", "originator", "owner"]}]
spatial {"type": "Polygon", "coordinates": [[[2.53, 50.67], [5.92, 50.67], [5.92, 51.51], [2.53, 51.51], [2.53, 50.67]]]}
spatial-data-service-type
spatial-reference-system 31370
spatial_harvester true
total_custodian 1
total_originator 1
total_owner 1