Stedenbouwkundig vergunde windturbines (uitdovende laag)

Puntvormige aanduiding van de inplanting van windturbines. Het gaat enkel om de vergunde turbines. Het is mogelijk dat deze vergunde turbines nog niet gebouwd zijn. Opgelet! Uitdovende laag. Deze laag is vervangen door de laag 'Stedenbouwkundig aangevraagde windturbines', zie https://metadata.geopunt.be/zoekdienst/apps/tabsearch/?uuid=1d3a1377-4fa8-4247-8494-8dc9028c7000

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author Vlaamse overheid - Departement Ruimte Vlaanderen
Version 2013.01
Last Updated February 1, 2019, 20:15 (CET)
Created February 1, 2019, 20:15 (CET)
access_constraints []
bbox-east-long 5.92
bbox-north-lat 51.51
bbox-south-lat 50.67
bbox-west-long 2.53
conformity-specification-title VERORDENING (EU) Nr. 1089/2010 VAN DE COMMISSIE van 23 november 2010 ter uitvoering van Richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interoperabiliteit van verzamelingen ruimtelijke gegevens en van diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens
contact_email aom@rwo.vlaanderen.be
contact_name Vlaamse overheid - Departement Ruimte Vlaanderen
contact_uri http://www.ruimtelijkeordening.be
coupled-resource []
dataset-reference-date [{"type": "creation", "value": "2013-08-30"}]
frequency-of-update
gemet-theme Energiebronnen
geographic-description Vlaams Gewest
graphic-preview-file
guid b07d0d99-1c5c-48f7-85d9-07b5d7dde7a4
language dut
license ["uselimitation"]
metadata-date 2018-11-28T15:14:22
metadata_request https://metadata.geopunt.be/zoekdienst/srv/dut/csw?outputFormat=application%2Fxml&service=CSW&outputSchema=http%3A%2F%2Fwww.isotc211.org%2F2005%2Fgmd&request=GetRecordById&version=2.0.2&elementsetname=full&id=b07d0d99-1c5c-48f7-85d9-07b5d7dde7a4
progress required
publisher_email aom@rwo.vlaanderen.be
publisher_name Vlaamse overheid - Departement Ruimte Vlaanderen
publisher_uri http://www.ruimtelijkeordening.be
resource-type dataset
responsible-party [{"name": "Vlaamse overheid - Departement Ruimte Vlaanderen", "roles": ["custodian", "originator", "owner"]}]
spatial {"type": "Polygon", "coordinates": [[[2.53, 50.67], [5.92, 50.67], [5.92, 51.51], [2.53, 51.51], [2.53, 50.67]]]}
spatial-data-service-type
spatial-reference-system 31370
spatial_harvester true
total_custodian 1
total_originator 1
total_owner 1