Stiltegebieden in Vlaanderen

Kaart met een overzicht van gebieden met een kwaliteitslabel Stiltegebied en akoestisch onderzochte potentiële stiltegebieden in Vlaanderen. Op deze kaart worden de contouren van de erkende gebieden met kwaliteitslabel Stiltegebieden en andere akoestisch onderzochte stiltegebieden in Vlaanderen weergegeven. Stiltegebieden zijn gebieden met een relatief laag akoestisch geluidsniveau en een aangenaam akoestisch geluidsklimaat. Ze worden hierop beoordeeld op basis van een aantal criteria met akoestische basis zoals het maximaal geluidsniveau, het aantal gebiedsvreemde geluidsgebeurtenissen en het percentage gebiedsvreemd geluid waargenomen door een onderzoeker. De kaart wordt geactualiseerd als er nieuwe informatie beschikbaar wordt. Bijvoorbeeld als een nieuw kwaliteitslabel Stiltegebied wordt toegekend. De laatste actualisatie dateert van december 2017.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author Vlaamse Overheid - Departement Omgeving - Afdeling Beleidsontwikkeling en Juridische Ondersteuning
Last Updated February 1, 2019, 20:56 (CET)
Created February 1, 2019, 20:56 (CET)
access_constraints ["other constraints"]
bbox-east-long 5.92
bbox-north-lat 51.4957
bbox-south-lat 50.6741
bbox-west-long 2.55651
conformity-specification-title VERORDENING (EU) Nr. 1089/2010 VAN DE COMMISSIE van 23 november 2010 ter uitvoering van Richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interoperabiliteit van verzamelingen ruimtelijke gegevens en van diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens
contact_email bjo.omgeving@vlaanderen.be
contact_name Vlaamse Overheid - Departement Omgeving - Afdeling Beleidsontwikkeling en Juridische Ondersteuning
contact_uri https://www.omgevingvlaanderen.be/
coupled-resource []
dataset-reference-date [{"type": "creation", "value": "2018-03-01"}]
frequency-of-update
geographic-description Vlaams Gewest
graphic-preview-file
guid b12234a0-af31-4629-959f-26c93d8dadd5
language dut
license ["uselimitation"]
metadata-date 2018-07-12T14:29:18
metadata_request https://metadata.geopunt.be/zoekdienst/srv/dut/csw?outputFormat=application%2Fxml&service=CSW&outputSchema=http%3A%2F%2Fwww.isotc211.org%2F2005%2Fgmd&request=GetRecordById&version=2.0.2&elementsetname=full&id=b12234a0-af31-4629-959f-26c93d8dadd5
progress
publisher_email bjo.omgeving@vlaanderen.be
publisher_name Vlaamse Overheid - Departement Omgeving - Afdeling Beleidsontwikkeling en Juridische Ondersteuning
publisher_uri https://www.omgevingvlaanderen.be/
resource-type dataset
responsible-party [{"name": "Vlaamse Overheid - Departement Omgeving - Afdeling Beleidsontwikkeling en Juridische Ondersteuning", "roles": ["owner", "publisher", "custodian"]}]
spatial {"type": "Polygon", "coordinates": [[[2.55651, 50.6741], [5.92, 50.6741], [5.92, 51.4957], [2.55651, 51.4957], [2.55651, 50.6741]]]}
spatial-data-service-type
spatial-reference-system 31370
spatial_harvester true
total_custodian 1
total_owner 1
total_publisher 1