Transmissiviteit Krijt

Met het grensoverschrijdende Interreg-project "GEOHEAT-APP" wilden VITO, Grontmij en TNO de concrete haalbaarheid van (diepe) geothermische systemen in de grensregio Vlaanderen-Nederland nagaan. Men spreekt over diepe geothermie wanneer de warmte uit lagen dieper dan 500 m onttrokken wordt.

Deze kaart is een rasterkaart (grid) die de transmissiviteit van het Krijt reservoir voorstelt in cellen van 250m op 250m.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author Vlaamse overheid, Departement Omgeving, Vlaams Planbureau voor Omgeving (VPO)
Last Updated February 1, 2019, 20:57 (CET)
Created February 1, 2019, 20:57 (CET)
access_constraints ["Data beschikbaar voor hergebruik volgens de Modellicentie Gratis Hergebruik. Toelichting beschikbaar op https://www.dov.vlaanderen.be/page/gebruiksvoorwaarden-dov-services"]
bbox-east-long 5.9673270770793705
bbox-north-lat 51.54070375866491
bbox-south-lat 50.68993713718051
bbox-west-long 2.41580758276922
conformity-specification-title VERORDENING (EU) Nr. 1089/2010 VAN DE COMMISSIE van 23 november 2010 ter uitvoering van Richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interoperabiliteit van verzamelingen ruimtelijke gegevens en van diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens
contact_email natuurlijkerijkdommenbrussel.omgeving@vlaanderen.be
contact_name Vlaamse overheid, Departement Omgeving, Vlaams Planbureau voor Omgeving (VPO)
contact_uri https://www.omgevingvlaanderen.be
coupled-resource []
dataset-reference-date [{"type": "creation", "value": "2013-01-01"}, {"type": "publication", "value": "2014-06-30"}]
frequency-of-update
gemet-theme Energiebronnen
geographic-description Vlaanderen
graphic-preview-description thumbnail
graphic-preview-file https://www.dov.vlaanderen.be/geonetwork/srv/eng/resources.get?uuid=781961a9-bc6d-4c20-a615-f9bc9b2347e9&fname=geothermie-transmis_krijt_1496821245386.png
graphic-preview-type png
guid 781961a9-bc6d-4c20-a615-f9bc9b2347e9
issued 2014-06-30
language dut
license ["Zie 'Overige beperkingen'"]
metadata-date 2019-01-30T12:06:39
metadata_request https://metadata.geopunt.be/zoekdienst/srv/dut/csw?outputFormat=application%2Fxml&service=CSW&outputSchema=http%3A%2F%2Fwww.isotc211.org%2F2005%2Fgmd&request=GetRecordById&version=2.0.2&elementsetname=full&id=781961a9-bc6d-4c20-a615-f9bc9b2347e9
progress completed
publisher_email dov@vlaanderen.be
publisher_name Ondersteunend Centrum Databank Ondergrond Vlaanderen
publisher_uri https://www.dov.vlaanderen.be
resource-type dataset
responsible-party [{"name": "Vlaamse overheid, Departement Omgeving, Vlaams Planbureau voor Omgeving (VPO)", "roles": ["custodian"]}, {"name": "Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO)", "roles": ["author"]}, {"name": "Databank Ondergrond Vlaanderen (DOV)", "roles": ["distributor"]}, {"name": "Toegepast-Natuurwetenschappelijk Onderzoek - Geologische Dienst Nederland", "roles": ["author"]}, {"name": "Ondersteunend Centrum Databank Ondergrond Vlaanderen", "roles": ["publisher"]}, {"name": "Grontmij Belgium", "roles": ["author"]}]
spatial {"type": "Polygon", "coordinates": [[[2.41580758277, 50.6899371372], [5.96732707708, 50.6899371372], [5.96732707708, 51.5407037587], [2.41580758277, 51.5407037587], [2.41580758277, 50.6899371372]]]}
spatial-data-service-type
spatial-reference-system Belge_Lambert_1972 (31370)
spatial_harvester true
temporal-extent-begin 2013-01-01
temporal-extent-end 2014-06-30
total_author 3
total_custodian 1
total_distributor 1
total_publisher 1