Vastgestelde inventaris bouwkundig erfgoed

De Vlaamse Overheid beschikt over verschillende instrumenten om het behoud van onroerend erfgoed te verzekeren. Eén van de instrumenten dat kan worden ingezet, is de vaststelling van een inventaris. Hiermee bevestigt de minister bevoegd voor het onroerend erfgoed dat alle erfgoeditems op deze vastgestelde lijst erfgoedwaarde(n) bezitten en nog altijd bewaard zijn.

Vanaf 1 februari 2018 beschikt ieder vastgesteld bouwkundig relict of geheel over een aanduidingsobject, dat informatie m.b.t. het juridische statuut weergeeft. Zo’n aanduidingsobject bevat o.a. de geldigheidsdatum van de aanduiding, een link naar het vaststellingsbesluit en een afbakening van het vastgestelde bouwkundige relict of geheel op een gegeorefereerd plan.

De vastgestelde inventaris van het bouwkundig erfgoed is één van de in totaal zes vastgestelde inventarissen, gebaseerd op de wetenschappelijke inventarissen.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author Vlaamse Overheid - Agentschap Onroerend Erfgoed
Last Updated February 1, 2019, 22:22 (CET)
Created February 1, 2019, 22:22 (CET)
access_constraints ["other constraints"]
bbox-east-long 5.92
bbox-north-lat 51.4957
bbox-south-lat 50.6741
bbox-west-long 2.55651
conformity-specification-title VERORDENING (EU) Nr. 1089/2010 VAN DE COMMISSIE van 23 november 2010 ter uitvoering van Richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interoperabiliteit van verzamelingen ruimtelijke gegevens en van diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens
contact_email info@onroerenderfgoed.be
contact_name Vlaamse Overheid - Agentschap Onroerend Erfgoed
contact_uri https://www.onroerenderfgoed.be
coupled-resource []
dataset-reference-date [{"type": "publication", "value": "2018-02-02"}]
frequency-of-update monthly
geographic-description Vlaams Gewest
graphic-preview-description thumbnail
graphic-preview-file https://www.mercator.vlaanderen.be/zoekdienstenmercatorpubliek/srv/eng/resources.get?uuid=fc7592a4-f4bb-4b8c-8c46-2debfde08c06&fname=vastgestelde_inventaris_bouwkundig_erfgoed_1517572153362.jpeg
graphic-preview-type jpeg
guid fc7592a4-f4bb-4b8c-8c46-2debfde08c06
issued 2018-02-02
language dut
license ["uselimitation"]
metadata-date 2018-04-30T08:42:37
metadata_request https://metadata.geopunt.be/zoekdienst/srv/dut/csw?outputFormat=application%2Fxml&service=CSW&outputSchema=http%3A%2F%2Fwww.isotc211.org%2F2005%2Fgmd&request=GetRecordById&version=2.0.2&elementsetname=full&id=fc7592a4-f4bb-4b8c-8c46-2debfde08c06
progress onGoing
publisher_email info@onroerenderfgoed.be
publisher_name Vlaamse Overheid - Agentschap Onroerend Erfgoed
publisher_uri https://www.onroerenderfgoed.be
resource-type dataset
responsible-party [{"name": "Vlaamse Overheid - Agentschap Onroerend Erfgoed", "roles": ["owner", "publisher", "custodian"]}]
spatial {"type": "Polygon", "coordinates": [[[2.55651, 50.6741], [5.92, 50.6741], [5.92, 51.4957], [2.55651, 51.4957], [2.55651, 50.6741]]]}
spatial-data-service-type
spatial-reference-system 31370
spatial_harvester true
temporal-extent-begin 2018-02-02
temporal-extent-end 2063-02-02
total_custodian 1
total_owner 1
total_publisher 1