verweving hoog groen/wonen per ha - Vlaanderen - toestand 2013

Deze kaart van de verweving tussen hoog groen en wonen werd opgemaakt op basis van het landgebruiksbestand op 10m-resolutie. 'Hoog groen' wordt hier beschouwd als vegetatie met een hoogte van meer dan 3 meter. Het gaat dus in hoofdzaak om solitaire bomen of bos. Voor 'wonen' werden de residentiële cellen uit het landgebruiksbestand gebruikt. De analyse werd uitgevoerd op een resolutie van 10m.

Deze kaart geeft per hectarecel aan of het een cel is waarin hoog groen voorkomt zonder wonen, of het een residentiële cel is zonder hoog groen, dan wel of het een cel is met een zekere mate van verweving tussen hoog groen en wonen, met een dominantie van de groene functie of van de woonfunctie. Voor verweven cellen wordt onderscheid gemaakt tussen cellen die voor meer dan de helft worden ingenomen door hoog groen (dominant hoog groen), of voor meer dan de helft worden ingenomen door wonen (dominant wonen). Andere landgebruiken, waaronder landbouw, water, recreatie, infrastructuur, enz. worden in de analyse buiten beschouwing gelaten.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author Vlaamse Overheid - Departement Omgeving - Afdeling Vlaams Planbureau voor Omgeving
Version 2013
Last Updated February 1, 2019, 20:49 (CET)
Created February 1, 2019, 20:49 (CET)
access_constraints ["other constraints"]
bbox-east-long 5.92
bbox-north-lat 51.4957
bbox-south-lat 50.6741
bbox-west-long 2.55651
conformity-specification-title VERORDENING (EU) Nr. 1089/2010 VAN DE COMMISSIE van 23 november 2010 ter uitvoering van Richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interoperabiliteit van verzamelingen ruimtelijke gegevens en van diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens
contact_email vpo.omgeving@vlaanderen.be
contact_name Vlaamse Overheid - Departement Omgeving - Afdeling Vlaams Planbureau voor Omgeving
contact_uri https://www.omgevingvlaanderen.be/
coupled-resource []
dataset-reference-date [{"type": "creation", "value": "2013-07-01"}]
frequency-of-update
geographic-description Vlaams Gewest
graphic-preview-file
guid d15e60d2-47e1-45c4-b862-0f52dca7ee80
language dut
license ["uselimitation"]
metadata-date 2018-11-26T10:24:53
metadata_request https://metadata.geopunt.be/zoekdienst/srv/dut/csw?outputFormat=application%2Fxml&service=CSW&outputSchema=http%3A%2F%2Fwww.isotc211.org%2F2005%2Fgmd&request=GetRecordById&version=2.0.2&elementsetname=full&id=d15e60d2-47e1-45c4-b862-0f52dca7ee80
progress
publisher_email vpo.omgeving@vlaanderen.be
publisher_name Vlaamse Overheid - Departement Omgeving - Afdeling Vlaams Planbureau voor Omgeving
publisher_uri https://www.omgevingvlaanderen.be/
resource-type dataset
responsible-party [{"name": "Vlaamse Overheid - Departement Omgeving - Afdeling Vlaams Planbureau voor Omgeving", "roles": ["owner", "publisher", "custodian"]}]
spatial {"type": "Polygon", "coordinates": [[[2.55651, 50.6741], [5.92, 50.6741], [5.92, 51.4957], [2.55651, 51.4957], [2.55651, 50.6741]]]}
spatial-data-service-type
spatial-reference-system 31370
spatial_harvester true
total_custodian 1
total_owner 1
total_publisher 1