Verweving wonen/werken per ha ruimtebeslag - Vlaanderen - toestand 2013

Deze indicator is het gevolg van een kruising tussen 2 andere indicatoren die een deelaspect van ruimtelijk rendement weergeven. De inwonerdichtheid per ha ruimtebeslag en de tewerkstellingsdichtheid per ha ruimtebeslag werden eerst opgedeeld in 3 categorieën op basis van kwantielen. Dit zijn 3 categorieën met gelijke oppervlaktes, waarbij de rastercellen zonder inwoners en/of werknemers buiten beschouwing worden gelaten. Voor de berekening van de kwantielen worden alleen de gegevens binnen Vlaanderen in beschouwing genomen (inwonersdichtheid en tewerkstellingsdichtheid binnen het Brussel Hoofdstedelijk Gewest worden niet in rekening gebracht). De berekende kwantielen zijn als volgt: •Inwonersdichtheid per ha ruimtebeslag:•Geen inwoners •Lage dichtheid: 15,5 inw/ha ruimtebeslag

•Tewerkstellingsdichtheid per ha ruimtebeslag: •Geen werknemers •Lage dichtheid: 2,5 werknemers/ha ruimtebeslag

Vervolgens werden beide categorische kaarten met elkaar gekruist, zodat een kaart met 16 categorieën werd bekomen.

Voor meer details over deze indicator wordt verwezen naar het rapport ‘indicatoren ruimtelijk rendement’ dat terug te vinden is onder: https://www.ruimtelijkeordening.be/NL/Diensten/Onderzoek/Studies/articleType/ArticleView/articleId/9077

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author Vlaamse Overheid - Departement Omgeving - Afdeling Vlaams Planbureau voor Omgeving
Last Updated February 1, 2019, 21:02 (CET)
Created February 1, 2019, 21:02 (CET)
access_constraints ["other constraints"]
bbox-east-long 5.92
bbox-north-lat 51.4957
bbox-south-lat 50.6741
bbox-west-long 2.55651
conformity-specification-title VERORDENING (EU) Nr. 1089/2010 VAN DE COMMISSIE van 23 november 2010 ter uitvoering van Richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interoperabiliteit van verzamelingen ruimtelijke gegevens en van diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens
contact_email vpo.omgeving@vlaanderen.be
contact_name Vlaamse Overheid - Departement Omgeving - Afdeling Vlaams Planbureau voor Omgeving
contact_uri https://www.omgevingvlaanderen.be/
coupled-resource []
dataset-reference-date [{"type": "creation", "value": "2013-07-01"}]
frequency-of-update
geographic-description Vlaams Gewest
graphic-preview-file
guid 2cd11b41-4f49-4134-8218-1f855ec06bee
language dut
license ["uselimitation"]
metadata-date 2018-12-14T10:51:27
metadata_request https://metadata.geopunt.be/zoekdienst/srv/dut/csw?outputFormat=application%2Fxml&service=CSW&outputSchema=http%3A%2F%2Fwww.isotc211.org%2F2005%2Fgmd&request=GetRecordById&version=2.0.2&elementsetname=full&id=2cd11b41-4f49-4134-8218-1f855ec06bee
progress
publisher_email vpo.omgeving@vlaanderen.be
publisher_name Vlaamse Overheid - Departement Omgeving - Afdeling Vlaams Planbureau voor Omgeving
publisher_uri https://www.omgevingvlaanderen.be/
resource-type dataset
responsible-party [{"name": "Vlaamse Overheid - Departement Omgeving - Afdeling Vlaams Planbureau voor Omgeving", "roles": ["owner", "publisher", "custodian"]}]
spatial {"type": "Polygon", "coordinates": [[[2.55651, 50.6741], [5.92, 50.6741], [5.92, 51.4957], [2.55651, 51.4957], [2.55651, 50.6741]]]}
spatial-data-service-type
spatial-reference-system 31370
spatial_harvester true
total_custodian 1
total_owner 1
total_publisher 1