Vlaamse openbare bibliotheken en hun bedieningspunten via POI-service

Locatie, adresgegevens en contactgegevens van de Vlaamse openbare bibliotheken en al hun bedieningspunten. Een bedieningspunt hangt af van de hoofdbibliotheek en levert dezelfde diensten of een beperkt gedeelte van de diensten van de hoofdbibliotheek. De gegevens worden maandelijks geüpdatet. Gegevens afkomstig van het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media - Afdeling Sociaal-Cultureel Werk.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author agentschap Informatie Vlaanderen
Version 2019-01-16
Last Updated February 1, 2019, 20:20 (CET)
Created February 1, 2019, 20:20 (CET)
access_constraints ["De gegevens zijn beschermd door het auteursrecht. Indien u een ander type van gebruik wil maken van de gegevens, dan de hier vermelde, dient u zich te wenden tot de eigenaar van de gegevens.", "Bronvermeldingsvoorschrift: \"Bron: Dept CJM\""]
bbox-east-long 5.92
bbox-north-lat 51.51
bbox-south-lat 50.67
bbox-west-long 2.53
conformity-specification-title VERORDENING (EU) Nr. 1089/2010 VAN DE COMMISSIE van 23 november 2010 ter uitvoering van Richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interoperabiliteit van verzamelingen ruimtelijke gegevens en van diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens
contact_email sociaalcultureel@vlaanderen.be
contact_name Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media
contact_uri
coupled-resource []
dataset-reference-date [{"type": "creation", "value": "2014-06-12"}, {"type": "revision", "value": "2019-01-16"}, {"type": "publication", "value": "2019-01-16"}]
frequency-of-update
gemet-theme Nutsdiensten en overheidsdiensten
geographic-description Vlaams Gewest
graphic-preview-file
guid c4a66c9b-a29f-45e8-805d-48ab18877ceb
issued 2019-01-16
language dut
license []
metadata-date 2019-01-16T02:05:31
metadata_request https://metadata.geopunt.be/zoekdienst/srv/dut/csw?outputFormat=application%2Fxml&service=CSW&outputSchema=http%3A%2F%2Fwww.isotc211.org%2F2005%2Fgmd&request=GetRecordById&version=2.0.2&elementsetname=full&id=c4a66c9b-a29f-45e8-805d-48ab18877ceb
modified 2019-01-16
progress onGoing
publisher_email sociaalcultureel@vlaanderen.be
publisher_name Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media
publisher_uri http://www.sociaalcultureel.be
resource-type dataset
responsible-party [{"name": "Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media", "roles": ["owner", "distributor", "custodian"]}, {"name": "agentschap Informatie Vlaanderen", "roles": ["distributor"]}]
spatial {"type": "Polygon", "coordinates": [[[2.53, 50.67], [5.92, 50.67], [5.92, 51.51], [2.53, 51.51], [2.53, 50.67]]]}
spatial-data-service-type
spatial-reference-system 4326
spatial_harvester true
temporal-extent-begin 2014-06-12
temporal-extent-end 2019-01-16
total_custodian 1
total_distributor 2
total_owner 1