WTCB - Smart Geotherm thermische geleidbaarheid (gemiddeld)

Deze kaarten zijn rasterkaarten (grids) die de gemiddelde warmtegeleidbaarheid in Vlaanderen over 100 m diepte, tot de vaste rots of tot de gekarteerde diepte voorstellen. Voor de schatting van de warmtegeleidbaarheid werd beslist het HCOV-model te gebruiken. De toegepaste methodologie deelt de verschillende hydrogeologische lagen op in een bepaald aantal categorieën volgens het grondtype waaruit de laag hoofdzakelijk bestaat. Aan elke categorie werd op basis van literatuurgegevens een realistische gemiddelde waarde voor de thermische geleidbaarheid toegekend. Deze waarden werden verder getoetst door middel van een kalibratie aan de hand van meer dan 15 beschikbare TRT's, willekeurig in Vlaanderen uitgevoerd in het kader van reële bouwprojecten.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB) - Afdeling Geotechniek
Last Updated February 1, 2019, 21:48 (CET)
Created February 1, 2019, 21:48 (CET)
access_constraints ["Data beschikbaar voor hergebruik volgens de Modellicentie Gratis Hergebruik. Toelichting beschikbaar op https://www.dov.vlaanderen.be/page/gebruiksvoorwaarden-dov-services"]
bbox-east-long 5.910
bbox-north-lat 51.506
bbox-south-lat 50.688
bbox-west-long 2.540
conformity-specification-title VERORDENING (EU) Nr. 1089/2010 VAN DE COMMISSIE van 23 november 2010 ter uitvoering van Richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interoperabiliteit van verzamelingen ruimtelijke gegevens en van diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens
contact_email info@bbri.be
contact_name Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB) - Afdeling Geotechniek
contact_uri http://www.wtcb.be
coupled-resource []
dataset-reference-date [{"type": "creation", "value": "2014-06-04"}, {"type": "publication", "value": "2017-03-09"}]
frequency-of-update
gemet-theme Energiebronnen
geographic-description Vlaanderen
graphic-preview-description thumbnail
graphic-preview-file https://www.dov.vlaanderen.be/geonetwork/srv/eng/resources.get?uuid=285875a7-7d18-4b93-95f1-df8c4a7bddcc&fname=meanlambda_1496324455130.JPG
graphic-preview-type JPG
guid 285875a7-7d18-4b93-95f1-df8c4a7bddcc
issued 2017-03-09
language dut
license ["Zie 'Overige beperkingen'"]
metadata-date 2019-01-30T12:06:39
metadata_request https://metadata.geopunt.be/zoekdienst/srv/dut/csw?outputFormat=application%2Fxml&service=CSW&outputSchema=http%3A%2F%2Fwww.isotc211.org%2F2005%2Fgmd&request=GetRecordById&version=2.0.2&elementsetname=full&id=285875a7-7d18-4b93-95f1-df8c4a7bddcc
progress completed
publisher_email dov@vlaanderen.be
publisher_name Ondersteunend Centrum Databank Ondergrond Vlaanderen
publisher_uri https://www.dov.vlaanderen.be
resource-type dataset
responsible-party [{"name": "Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB) - Afdeling Geotechniek", "roles": ["custodian"]}, {"name": "Databank Ondergrond Vlaanderen (DOV)", "roles": ["distributor"]}, {"name": "Ondersteunend Centrum Databank Ondergrond Vlaanderen", "roles": ["publisher"]}]
spatial {"type": "Polygon", "coordinates": [[[2.54, 50.688], [5.91, 50.688], [5.91, 51.506], [2.54, 51.506], [2.54, 50.688]]]}
spatial-data-service-type
spatial-reference-system 31370
spatial_harvester true
total_custodian 1
total_distributor 1
total_publisher 1