Zendantennes

De kaart geeft een overzicht van de vast opgestelde zendantennes in Vlaanderen zoals bedoeld in Vlarem II, Artikel 6.10.2.2. §1 door de verwijzing naar de goedgekeurde conformiteitsattesten. Goedgekeurde conformiteitsattesten zijn terug te vinden op basis van hun locatie. De kaart is reeds beschikbaar sinds januari 2014. Begin augustus 2017 werd de structuur van de kaart gewijzigd. De kaart wordt dagelijks geactualiseerd door nieuw goedgekeurde conformiteitsattesten toe te voegen. Het veld conformiteitsattest bevat een link die toelaat om de afgeleverde conformiteitsattesten in pdf-formaat te downloaden.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author Vlaamse overheid - Departement Omgeving - Vlaams Planbureau voor Omgeving
Version Augustus 2017
Last Updated February 1, 2019, 22:05 (CET)
Created February 1, 2019, 22:05 (CET)
access_constraints ["other constraints"]
bbox-east-long 5.92
bbox-north-lat 51.51
bbox-south-lat 50.67
bbox-west-long 2.53
conformity-specification-title VERORDENING (EU) Nr. 1089/2010 VAN DE COMMISSIE van 23 november 2010 ter uitvoering van Richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interoperabiliteit van verzamelingen ruimtelijke gegevens en van diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens
coupled-resource []
dataset-reference-date [{"type": "revision", "value": "2017-08-04"}]
frequency-of-update daily
gemet-theme Nutsdiensten en overheidsdiensten
geographic-description Vlaanderen
graphic-preview-file voorbeeld
guid 659cdadc-8b71-4cc3-8a01-c9083d31f43c
language dut
license ["uselimitation"]
metadata-date 2018-02-05T11:43:29
metadata_request https://metadata.geopunt.be/zoekdienst/srv/dut/csw?outputFormat=application%2Fxml&service=CSW&outputSchema=http%3A%2F%2Fwww.isotc211.org%2F2005%2Fgmd&request=GetRecordById&version=2.0.2&elementsetname=full&id=659cdadc-8b71-4cc3-8a01-c9083d31f43c
modified 2017-08-04
progress onGoing
publisher_email vpo.omgeving@vlaanderen.be
publisher_name Vlaamse overheid - Departement Omgeving - Vlaams Planbureau voor Omgeving
publisher_uri
resource-type dataset
responsible-party [{"name": "Vlaamse overheid - Departement Omgeving - Vlaams Planbureau voor Omgeving", "roles": ["owner"]}]
spatial {"type": "Polygon", "coordinates": [[[2.53, 50.67], [5.92, 50.67], [5.92, 51.51], [2.53, 51.51], [2.53, 50.67]]]}
spatial-data-service-type
spatial-reference-system 31370
spatial_harvester true
total_owner 1