Zorgvoorzieningen erkend door het Agentschap Jongerenwelzijn via POI-service

Locatie, adresgegevens en contactgegevens van de zorgvoorzieningen die erkend zijn door het Agentschap Jongerenwelzijn in Vlaanderen. De gegevens worden maandelijks geüpdatet. Gegevens afkomstig van de CoBRHA-databank (Common Base Registry for Health Care Actors) gebouwd door het federale eHealth-platform. De agentschappen van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG) van de Vlaamse overheid houden in deze databank basisidentificatiedata bij van de zorgvoorzieningen die door hen erkend worden. Volgende types zorgvoorzieningen komen voor: - Ad hoc bijzondere jeugdbijstand - Gemeenschapsinstellingen - Pleegzorg bijzondere jeugdbijstand - Voorzieningen bijzondere jeugdbijstand - Integrale gezinszorg

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author agentschap Informatie Vlaanderen
Version 2019-01-02
Last Updated February 1, 2019, 21:05 (CET)
Created February 1, 2019, 21:05 (CET)
access_constraints ["De gegevens zijn beschermd door het auteursrecht. Indien u een ander type van gebruik wil maken van de gegevens, dan de hier vermelde, dient u zich te wenden tot de eigenaar van de gegevens.", "Bronvermeldingsvoorschrift: \"Bron: Agentschap Jongerenwelzijn\""]
bbox-east-long 5.92
bbox-north-lat 51.51
bbox-south-lat 50.67
bbox-west-long 2.53
conformity-specification-title VERORDENING (EU) Nr. 1089/2010 VAN DE COMMISSIE van 23 november 2010 ter uitvoering van Richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interoperabiliteit van verzamelingen ruimtelijke gegevens en van diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens
contact_email info@jongerenwelzijn.be
contact_name Agentschap Jongerenwelzijn
contact_uri
coupled-resource []
dataset-reference-date [{"type": "creation", "value": "2013-11-28"}, {"type": "revision", "value": "2019-01-02"}, {"type": "publication", "value": "2019-01-02"}]
frequency-of-update
gemet-theme Nutsdiensten en overheidsdiensten
geographic-description Vlaams Gewest
graphic-preview-description thumbnail
graphic-preview-file http://metadata.agiv.be:80/zoekdienst/srv/eng/resources.get?uuid=7880ec1a-c3c7-4f4d-b328-230107a1ca3c&fname=VoorbeeldJW_1416394687033.PNG
graphic-preview-type PNG
guid 7880ec1a-c3c7-4f4d-b328-230107a1ca3c
issued 2019-01-02
language dut
license []
metadata-date 2019-01-02T02:05:26
metadata_request https://metadata.geopunt.be/zoekdienst/srv/dut/csw?outputFormat=application%2Fxml&service=CSW&outputSchema=http%3A%2F%2Fwww.isotc211.org%2F2005%2Fgmd&request=GetRecordById&version=2.0.2&elementsetname=full&id=7880ec1a-c3c7-4f4d-b328-230107a1ca3c
modified 2019-01-02
progress completed
publisher_email info@jongerenwelzijn.be
publisher_name Agentschap Jongerenwelzijn
publisher_uri
resource-type dataset
responsible-party [{"name": "Agentschap Jongerenwelzijn", "roles": ["owner", "custodian"]}, {"name": "Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin", "roles": ["distributor"]}, {"name": "agentschap Informatie Vlaanderen", "roles": ["distributor"]}]
spatial {"type": "Polygon", "coordinates": [[[2.53, 50.67], [5.92, 50.67], [5.92, 51.51], [2.53, 51.51], [2.53, 50.67]]]}
spatial-data-service-type
spatial-reference-system 4326
spatial_harvester true
temporal-extent-begin 2013-11-28
temporal-extent-end 2019-01-02
total_custodian 1
total_distributor 2
total_owner 1